Prijava na sezonski rad


Informiranje
Ukoliko ste zainteresirani za sezonski rad, obratite se savjetniku koji je zadužen za sezonsko posredovanje u zemlji i koji će Vas informirati o svim pojedinostima vezanim za sezonske poslove.
Savjetnik često ima iskustva koja su mu prenijeli bivši sezonski radnici, te novim radnicima može dati smjernice o zahtjevima i načinu rada kod određenog poslodavca.
Informiranje traje cijelu godinu, a prve se aktivnosti počinju provoditi u siječnju.
Osim savjetnika, informacije se mogu dobiti i preko medija (TV, Internet, novine), ali i brošure.

Evidentiranje osoba zainteresiranih za rad u sezoni
Osoba zainteresirana za rad u sezoni ispunjava anketu u kojoj navodi svoja znanja, sposobnosti, vještine i radna iskustva, kao i svoje želje i interese vezane uz poslove u sezoni.

Izbor i priprema radnika
Zavod provodi postupak izbora i pripreme radnika. Odnos sa savjetnikom trebao bi biti otvoren i jasan, kako bi savjetnik što bolje upoznao potencijalnog radnika i povezao ga s pravim poslodavcem.
Zavod se najčešće brine i za organiziranje polaganja ispita o higijenskom minimumu, te dobivanja sanitarnih knjižica.
Zavod nastoji unaprijed raspolagati sa što detaljnijim i jasnijim opisom radnog mjesta na koje upućuje sezonskog radnika.

Organiziranje odlaska
Kad se dogodi da veći broj ljudi odlazi kod istog poslodavca, tad u većini slučajeva Zavod organizira njihov prijevoz do mjesta rada, te djelatnik Zavoda sudjeluje u pratnji grupe.

Prikupljanje povratnih informacija
Prikupljanje povratnih informacija od radnika-sezonca vrlo je korisno. Povratne informacije pomažu u boljem prepoznavanju potreba poslodavca kod kojega je osoba radila, te pružaju informacije o uvjetima rada koje poslodavac nudi. Stoga Vas molimo da se po završetku sezonskog posla javite svojem savjetniku u Zavodu.