Predstojnici Regionalnih i Područnih ureda


Predstojnici Regionalnih ureda i predstojnici Područnih ureda su osobe koji organiziraju, vode, usklađuju i nadziru rad ureda za koji su odgovorni. U radu svih regionalnih i područnih ureda sudjeluju i savjetodavna vijeća.  


PREDSTOJNICI REGIONALNIH UREDA


Ivan Ravlić, dipl. ekonomist, predstojnik, Regionalni ured Osijek
Željko Marković, dipl. ekonomist, predstojnik, Regionalni ured Rijeka
Jela Gogić, dipl. ekonomist, predstojnica, Regionalni ured Split
Branka Šaško, dipl. pravnik, predstojnica, Regionalni ured Varaždin 
Marija Halić, dipl. pedagog, v.d. predstojnice, Regionalni ured Zagreb

PREDSTOJNICI PODRUČNIH UREDA 


Martina Topalović, dipl. novinar, predstojnica, Područni ured Bjelovar
Nikola Hren, dipl. pravnik, predstojnik, Područni ured Čakovec
dr.sc. Dasen Jasprica, dipl. ekonomist, predstojnik, Područni ured Dubrovnik
Milka Rukavina, prof., v.d. predstojnice, Područni ured Gospić
Ivana Mehle, dipl. učitelj, predstojnica, Područni ured Karlovac
Goran Vukmanić, dipl. ekonomist, predstojnik, Područni ured Krapina
Vesna Kuterovac, prof., predstojnica, Područni ured Križevci
Sonja Repić, dipl. pravnik, predstojnica, Područni ured Kutina
Jasminka Antunović, menadžer za odnose s javnošću, predstojnica, Područni ured Požega
Tanja Lorencin Matić, prof., predstojnica, Područni ured Pula
Gordana Šegović, prof., predstojnica, Područni ured Sisak
Željko Balikić, dipl. politolog, predstojnik, Područni ured Slavonski Brod
Luka Petrina, dipl. pravnik, predstojnik, Područni ured Šibenik
Dražen Jerković, dipl. ekonomist, predstojnik, Područni ured Vinkovci
Hrvoje Belobrk, dipl. turistički komunikolog, predstojnik, Područni ured Virovitica
Jasna Kolar, univ. spec. oec., predstojnica, Područni ured Vukovar
Sandra Vukić, profesorica pedagogije, predstojnica, Područni ured Zadar