Kako napisati dobar životopis?


Životopis je kratak i precizno napisan tekst kojim se opisuju osobna dostignuća na obrazovnom planu, prethodno radno iskustvo, specifična znanja, vještine i osobine koje su važne prilikom prijave za specifično radno mjesto ili posao.

Na temelju životopisa kandidata često se vrši predselekcija, odnosno odabir kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete navedenog radnog mjesta. Iz tog je razloga važno kvalitetno napisati životopis pri čemu je poželjno voditi računa o sljedećim pravilima:
  • redoslijed informacija u životopisu koji se odnosi na obrazovno i radno iskustvo treba biti kronološki poredan i to tako da najnoviji podaci budu na vrhu pojedine cjeline,
  • životopis treba biti pregledan, čitljiv i jednostavan,
  • informacije koje se nalaze u životopisu trebaju biti pažljivo odabrane i relevantne za posao za koji se natječete,
  • ne smije biti duži od jedne do dvije stranice jer poslodavci zaprimaju veliki broj životopisa te je stoga bitno dati sažete i precizne informacije,
  • razmislite o tabličnom prikazu životopisa jer je pregledniji i razumljiviji (npr. popunite obrazac Europass životopisa),
  • naslove cjelina možete istaknuti (podebljavanjem, podvlačenjem ili kurzivom) pri čemu je važno slijediti isti stil i format teksta.
U slučaju da Vaše obrazovanje i radno iskustvo ne odgovaraju u potpunosti zahtjevima posla, možete pisati drugim redoslijedom, tj. istaknuti vještine, znanja i radna postignuća koji odgovaraju zahtjevima radnog mjesta.