„CISOK Šibenik obilježava Tjedan cjeloživotnog učenja“


Centar za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Šibenik pridružuje se inicijativi promicanja učenja u svakoj dobi te s tim ciljem organizira niz događanja u vidu radionica i prezentacija namijenjenih svim zainteresiranim građanima.
Više o tome možete naći u Priopćenju za javnost