Otvoren Centar za mlade u PU Split


PODRUČNI URED SPLIT OTVORIO JE CENTAR ZA MLADE kao središnje mjesto pružanja postojećih i novih usluga posredovanja pri zapošljavanju i profesionalnog usmjeravanja Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje specijalizirano za mlade osobe koje su nezaposlene.
  
O CENTRU ZA MLADE
 
Prema zadnjem popisu stanovništva u Hrvatskoj je 740 tisuća stanovnika u dobi od 15 do 29 godina. U  cilju razvoja našeg gospodarstva jest zadržati ih i dati im posao.
 
Stoga Hrvatski zavod za zapošljavanje u svim regionalnim centrima osniva Centre za mlade.
 
Centar svoje aktivnosti usmjerava na procese pripreme za zapošljavanje i planiranja karijere mladih, suradnju s poslodavcima i ostalim zainteresiranim u cilju definiranja i provedbe aktivne politike zapošljavanja mladih, na poticanje mladih na pokretanje vlastitog posla, odnosno samozapošljavanje, na razvoj socijalnog poduzetništva u kojem će nositelji biti mlade osobe, poticanju mladih na volonterski rad i unaprjeđenju vlastitih kompetencija.
 
Novi model rada prilagođen je potrebama mladih osoba koje su u potrazi za poslom, a ovom inicijativom ostvaruju se daljnje pretpostavke za realizaciju Garancije za mlade i našeg nastojanja da mladim osobama u što kraćem roku osiguramo zaposlenje, obrazovanje za potrebe tržišta rada, stručno osposobljavanje ili naukovanje.
 
U Centru za mlade rade savjetnici za zapošljavanje posebno osposobljeni za učinkovitu komunikaciju s mladim osobama, grupni rad i radionice s mladima. Na taj način mladima osiguravamo prostor, stručnjake i informiranje prilagođeno njihovim potrebama u jačanju njihove konkurentnosti na tržištu rada.
 
 
AKTIVNOSTI CENTRA ZA MLADE
STUDENI 2013.