EURES savjeti i informacije

 

 

RAZMIŠLJATE LI O MOGUĆNOSTIMA ZAPOŠLJAVANJA U NEKOJ OD DRŽAVA ČLANICA EU?  

Provjerite što je sve potrebno uzeti u obzir

Kako se zaštititi od lažnih ponuda i ne postati žrtva prijevare?

 
Postoje znakovi koji ukazuju na prijevaru: ponuđeni uvjeti daleko su iznad uobičajenih za isti tip posla, postoje razlike u kontakt podacima u ponudi i na web stranici poduzeća koju ponuđač predstavlja, vizualni identitet ponude razlikuje se od vizualnog identiteta navodnog poslodavca, na mrežnim stranicama navodnog poslodavca nije oglašena pozicija koja se Vama nudi…
Postoje internetski alati koji vam mogu pomoći prepoznati prijevaru. U tražilicu unesite ime firme i/ili osobe koja se predstavlja kao kontakt i riječ scam (prijevara) i proučite rezultate. Možete se poslužiti i nekim od web stranicama koje se bave prijevarama, poput scamwarners.com/,fakechecks.org/scambook.com/callercenter.com/. Ako i dalje niste sigurni je li ponuda inozemnog poslodavca vjerodostojna, svakako kontaktirajte najbližeg EURES savjetnika.

Česte su situacije kada „posrednici“ iz Hrvatske nude posredovanje pri zapošljavanju u inozemstvu (EU ili izvan EU). Takvi „posrednici“ često traže manje novčane iznose koje opravdavaju potrebom ishođenja radne dozvole, liječničkog uvjerenja, osiguranja ili slično. Najčešće se nakon uplate traženog iznosa kontakt osoba više ne javi. Slično je s oglasima za rad na naftnim platformama, gdje „posrednik“ u najboljem slučaju nakon uplate klijentu pošalje popis naftnih kompanija u određenom području. U pravilu, ponude kod kojih se od klijenta traži novac unaprijed nisu stvarne ponude za zapošljavanje. Često se unošenjem u internetske tražilice imena posrednika ili „agencije“ koju predstavlja, te riječi „prijevara“ ili slično, može naići na tekstove koji govore o negativnim iskustvima ranije prevarenih osoba.

Samo ovlaštene osobe/poslovni subjekti mogu legalno posredovati pri zapošljavanju, a popis ovlaštenih posrednika pronaći ćete na stranicama Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. U slučaju sumnje u neovlašteno obavljanje djelatnosti posredovanja, kao i u drugim slučajevima kršenja propisa iz područja rada i zapošljavanje, nadležan je Inspektorat rada
 

Traženje posla

 • slobodna radna mjesta možete pretraživati na EURES portalu (EURES = mreža javnih službi za zapošljavanje država članica EU, EGP i Švicarske)
 • na EURES portalu možete registrirati besplatni korisnički račun te kreirati vlastiti životopis i tako postati konkurentniji na europskom tržištu rada
 • obratite pozornost na države članice koje su zadržale ograničenje zapošljavanja za hrvatske državljane (poslodavac će prije zapošljavanja za Vas morati ishoditi radnu dozvolu)
 • na portalu možete pronaći informacije o uvjetima života i rada u svakoj od država članica (navedene informacije dostupne su samo na jeziku te države, te engleskom, francuskom i njemačkom jeziku)
 • po odabiru države odredišta, možete birati kategoriju Slobodno kretanje kako biste došli do detaljnih informacija o režimu kretanja radnika iz Hrvatske i uvjetima i postupcima za dobivanje radne dozvole (ako je ona u navedenoj državi potrebna). Ove informacije dostupne su i na hrvatskom jeziku.
 • ako ste korisnik novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti u Hrvatskoj, a odlazite u drugu državu članicu zbog traženja posla, provjerite informacije o izvozu novčane naknade

Zapošljavanje - tijekom direktnih razgovora s poslodavcem ispitajte što više elemenata radnog odnosa:

 • o radnoj dozvoli - ako je potrebna, pod kojim uvjetima, uz koju dokumentaciju
 • o vrsti ugovora (radi li se o ugovoru o radu-zapošljavanju kod poslodavca, ili o samozapošljavanju-situaciji kada samozaposlena osoba pruža usluge), trajanju ugovora, načinima/uvjetima otkazivanja ugovora;
 • koji je bruto, a koji približni neto iznos plaće; isplaćuje li se tjedno ili mjesečno; koliko se plaćaju prekovremeni sati, rad noću, nedjeljom i praznicima; koja su osiguranja obuhvaćena ugovorom (mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti), tko je obveznik uplate poreza i doprinosa (radnik ili poslodavac); informacije o stopama poreza i ostalim odbicima pronaći ćete na EURES portalu, u dijelu Život i rad (padajući izbornik Radni i Životni uvjeti)  
 • o radnim i neradnim danima u tjednu, o broju dana i mogućnosti korištenja godišnjeg odmora
 • osigurava li poslodavac smještaj/prehranu, ako da, pod kojim uvjetima (bez naknade ili uz naknadu i u kojem iznosu)
 • nadoknađuje li poslodavac troškove prijevoza iz Hrvatske do  države odredišta, te dnevne putne troškove i u kojem iznosu
 • udaljenost od mjesta rada do predviđenog smještaja, ako postoji organizirani smještaj
 • postoje li slobodni sadržaji nakon radnog vremena, postoji li mogućnost integracije u neku od društveno-korisnih aktivnosti 
 • sukladnost ponuđenih uvjeta s propisima i praksom u državi odredišta možete provjeriti na Život i rad  dijelu EURES portala (padajući izbornik Radni i Životni uvjeti)
 

Prije odlaska u drugu državu članicu

 • s poslodavcem precizno dogovorite datum dolaska
 • provjerite s Poreznom upravom način prijave dohotka iz inozemstva (bilateralnim ugovorima izbjegnuto je dvostruko oporezivanje)
 • pripremite potrebne dokumente: kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje provjerite mogućnost dobivanja Europske kartice zdravstvenog osiguranja ako odlazite u drugu državu zbog traženja posla, a ako ste prethodno postigli dogovor s poslodavcem i odlazite zbog početka rada, informirajte se o postupku odjave s Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
 • ako privremeno odlazite iz Hrvatske na razdoblje od preko godine dana, no nemate namjeru trajno iseliti, ne odjavljujete prebivalište, no dužni ste obavijestiti nadležnu Policijsku upravu/policijsku postaju o privremenom boravku u inozemstvu.
 • uzmite kontakt podatke EURES savjetnika iz države/regije odredišta za slučaj dodatnih pitanja ili mogućih problema (EURES savjetnik nema ovlasti nad pravima iz radnog odnosa, ali vam može pomoći upućivanjem nadležnim službama u svrhu zaštite vaših prava) 
 • u slučaju administrativnih teškoća s javnim službama u drugim državama članicama, zbog kojih su Vam ugrožena prava koja imate kao građanin Europske unije, za pomoć se obratite mreži SOLVIT u državi odredišta
 • provjerite informacije o državi odredišta na Život i rad dijelu EURES portala
 

Prije povratka u Republiku Hrvatsku

 • pripremite sve dokumente koji se odnose na protekli radni odnos (ugovor, odluku o otkazu, platne liste, odjave s osiguranja i slično)
 • obratite se najbližoj javnoj službi za zapošljavanje u državi članici u kojoj ste radili i provjerite mogućnost podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na korištenje novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti (na Vas se odnose propisi koji se odnose i na domaće građane)
 • ako ste prethodno radili u Hrvatskoj, a niste iskoristili pravo na novčanu naknadu, svakako i to napomenite, te priložite PD U1 obrazac ako ste ga ponijeli iz Hrvatske. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu naknadu u pravilu se podnosi u državi zadnjeg radnog odnosa.
 • ako ne želite ili nemate pravo korištenja novčane naknade zbog prekratkog razdoblja zaposlenja, zatražite da vam služba za zapošljavanje u državi rada izda PDU1 obrazac (obrascem se evidentiraju sva razdoblja osiguranja ostvarena u zemlji koju napuštate, a koja se mogu uračunati kod ostvarivanja prava na novčanu naknadu u Republici Hrvatskoj). 
   

► Kontaktne točke Direktive 2014/54/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o mjerama za lakše ostvarivanje prava zajamčenih radnicima u kontekstu slobode kretanja radnika


Često postavljana pitanja
 

1. Želim ići raditi u inozemstvo. Gdje mogu pronaći natječaje?
Od pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, poslodavci s područja EU/EGP-a koji imaju potrebe za zapošljavanjem radnika iz Hrvatske, imaju priliku objavljivati slobodna radna mjesta na portalu HZZ-a  BurzaRada (birajte kategoriju Poslovi u EU). Natječaji stranih poslodavaca objavljeni na portalu BurzaRada dostupni su i putem kategorije Izdvojeni EURES poslovi. Na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u kategoriji  EURES projekti i selekcije kandidata dostupne su informacije o aktivnostima EURES-a Hrvatska (aktualni selekcijski postupci, sajmovi poslova, informativna događanja).
Većina europskih poslodavaca ipak neće koristiti ovu mogućnost, pa hrvatski tražitelji zaposlenja zainteresirani za rad u drugim državama članicama ponudu poslova mogu potražiti na EURES portalu.

2. Gdje se i kako mogu prijaviti za rad u inozemstvu?
Kada pronađete natječaj za zapošljavanje koji Vam odgovara i za koji ispunjavate uvjete, javljate se na način koji je naveden u tekstu natječaja. Najčešći način prijave je elektronskom poštom poslodavcu, no postoji mogućnost da se prijave šalju EURES-u u matičnoj zemlji poslodavca ili EURES-u u Hrvatskoj. Važno je poštivati način prijave naveden u natječaju, jer Vas prijava na drugi način, drugoj osobi ili izvan roka prijave može diskvalificirati iz daljnjeg selekcijskog postupka.
Kako biste si povećali šanse za pronalazak posla na području EU/EGP, imate priliku registrirati se na EURES portal i objaviti tamo svoj životopis. Na taj način mogu Vas kontaktirati registrirani poslodavci, ali i EURES savjetnici iz drugih država članica koji imaju saznanja o potrebama za radnicima Vašeg profila.
Ako ste u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, svoj interes za zapošljavanjem u inozemstvu svakako napomenite matičnom savjetniku kako bi ga mogao zabilježiti u Vašem profesionalnom planu traženja posla.
 
3. Pronašao sam velik broj natječaja za osobe moje struke, no većina je na jezicima koje ne razumijem. Što da radim?
Natječaji se najčešće objavljuju na jeziku koji je potrebno poznavati za zasnivanje radnog odnosa, a to je uglavnom jezik države rada ili drugi jezik koji se koristi za obavljanje posla. Kod natječaja objavljenih na Vama nepoznatom jeziku, ako smatrate da postoji mogućnost da poslodavac uzme u obzir osobu koja poznaje, primjerice, engleski ili drugi jezik koji Vi poznajete, poslužite se nekim od alata za prevođenje kako biste se upoznali s detaljima natječaja. Ako pronađete informaciju da je moguće zapošljavanje i osoba koje ne poznaju jezik države rada, svakako pošaljite svoju prijavu na nekom od traženih jezika kojim se služite.

4. Želim se prekvalificirati kako bih se mogao zaposliti u inozemstvu. Plaća li mi EURES troškove školovanja?
Ne, EURES ne organizira obrazovne aktivnosti i ne pokriva troškove obrazovanja. Za informacije o obrazovnim aktivnostima koje nudi Hrvatski zavod za zapošljavanje raspitajte se kod svojeg matičnog savjetnika, te pratite redovno web stranicu www.hzz.hr kako biste bili pravodobno informirani o svojim mogućnostima.
Pod određenim uvjetima postoji mogućnost sufinanciranja učenja jezika, preseljenja ili postupka priznavanja kvalifikacija kroz program Your First EURES Job ili Reactivate.

5. Želim unijeti životopis na EURES portal.  Trebam li ga unijeti na hrvatskom ili na nekom od stranih jezika?
Na Vama je odluka o tome na kojem ćete jeziku unijeti životopis, no svakako ćete imati više mogućnosti ako životopis unesete na jeziku države od Vašeg interesa, odnosno na jeziku koji možete koristiti u radu. EURES portal pruža mogućnost objave životopisa na više jezika.

6. Dobila sam ponudu za posao, ali poslodavac nije uspio pribaviti radnu dozvolu. Što mogu učiniti?
Nadležna tijela država članica koje su zadržale režim radnih dozvola za hrvatske građane samostalno odlučuju, temeljem provjera stanja i potreba na lokalnom tržištu rada, o zahtjevu poslodavca za izdavanjem radne dozvole hrvatskom građaninu. Ukoliko bi mogućnost prigovora postojala, poslodavac bi o tome bio obaviješten od strane službe koja je uskratila izdavanje radne dozvole.

7. Nisam sigurna priznaje li se moja kvalifikacija u drugim članicama EU. Kako mogu doći do informacije priznaje li se i, eventualno, koja je dokumentacija potrebna za proces priznavanja?
EURES se ne bavi pitanjem priznavanja kvalifikacija, no kako je priznavanje kvalifikacija nerijetko pretpostavka (ili prepreka) mobilnosti, zainteresirane kandidate upućujemo na izvore informacija. Konkretno, informacije o reguliranim profesijama i tijelima nadležnima za priznavanje kvalifikacija moguće je pronaći na stranici Regulated Professions Database, te putem Nacionalnih kontakt točaka za priznavanje kvalifikacija. Objedinjene informacije o obrazovnim sustavima i priznavanju inozemnih kvalifikacija potražite i na portalu ENIC-NARIC.

8. Želim raditi u inozemstvu. Imate li popis poslodavaca kojima se mogu javiti?
Ne postoji popis poslodavaca koji bi kontinuirano primali radnike, kako u Hrvatskoj, tako niti u drugim članicama Europske unije. Kada imaju potrebu za radnicima, poslodavci oglašavaju slobodna radna mjesta na portalima za traženje posla. Osobe zainteresirane za rad u inozemstvu trebale bi redovno pretraživati portale za traženje posla, kao što je EURES portal, javljati se poslodavcima od svojeg interesa otvorenim zamolbama ili se registrirati na EURES portalu i tamo objaviti svoj životopis kako bi i poslodavci mogli kontaktirati njih.
 
9. Poslat ću vam svoje podatke. Biste li me mogli obavijestiti ukoliko se otvori nešto za mene?
Životopisi kandidata zaprimaju se samo tijekom zaprimanja prijava za aktualne projekte/selekcijske postupke, o kojima se možete informirati ovdje. Kod objave svakog selekcijskog postupka objavljuje se način prijave i kontakt zaduženog EURES savjetnika. Važno je prijaviti se na traženi način, jer Vas prijava izvršena na drugi način može diskvalificirati iz daljnjeg postupka.

10. Možete li mi reći gdje je moja struka tražena?
Informacije o stanju na tržištu rada pojedinih država članica pronaći ćete na EURES portalu, u dijelu Život i rad (birajte državu odredišta i kategoriju Podaci o tržištu rada: navedene informacije dostupne su samo na jeziku te države, te engleskom, francuskom i njemačkom jeziku). Mnoge države nemaju definirane liste deficitarnih zanimanja koje bi vrijedile za područje cijele zemlje, već je moguće da deficiti postoje u točno određenim područjima (zbog tamo prisutne industrije, primjerice) ili u određeno doba godine (zbog poslova sezonskog karaktera). Iako je lakše zaposliti se u deficitarnim zanimanjima, u državama koje su nam otvorile tržište rada postoji mogućnost zapošljavanja i na poslovima koji ne ulaze nužno u kategoriju deficitarnih.

11. Ne znam dobro strane jezike, ali to nije niti potrebno, jer sam spreman/spremna raditi bilo što.
Nepoznavanje jezika jedna od najvećih zapreka pri traženju posla u inozemstvu, pri dobivanju kvalitetnog radnog mjesta, te najveći faktor rizika od prijevara, ulaska u neprijavljeni rad ili radni odnos s uvjetima rada koji nisu u skladu s propisima. Iako je s formalne strane zapošljavanje bez poznavanja jezika moguće u većini profesija koje ne zahtijevaju licenciranje prije zapošljavanja (kao što je to slučaj kod liječnika, arhitekata i dr.), u praksi nepoznavanje jezika predstavlja prepreku već u samom traženju posla i kontaktiranju poslodavaca. Sugestija je naučiti barem osnove jezika prije samog traženja posla, odnosno temeljito poznavanje engleskog jezika koje u nekim slučajevima može biti dovoljno u fazi traženja posla (primjerice, u sektoru informatike, prirodnim znanostima, te u poljoprivredi u skandinavskim  zemljama).

12. Hoću li moći ostati živjeti/raditi u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon Brexita?

Državljani Europske unije mogu nastaviti živjeti u Ujedinjenoj Kraljevini i nakon 30. lipnja 2021. ako do navedenog datuma apliciraju za dobivanje uređenog statusa tzv. settled status. Uređeni status dobit će osobe koje su do trena podnošenja zahtjeva prijavljeno boravile u Ujedinjenoj Kraljevini minimalno 5 godina. Ako je razdoblje dosadašnjeg boravka u Ujedinjenoj Kraljevini kraće od 5 godina, podnositelju/podnositeljici zahtjeva će biti dodijeljen tzv. pre-settled status koji i nadalje osigurava pravo na život, rad i pristup socijalnim pravima. Po proteku punih 5 godina, potrebno je aplicirati za settled status. Opisana mogućnost prijave bit će otvorena od ožujka 2019. godine. O preduvjetima, postupku i potrebnoj dokumentaciji daljnje informacije pronađite ovdje odnosno ovdje. Iskoristite mogućnost pravovremenog informiranja registracijom e-pošte pri Home Office UK. 
 
  

 

 

The place for sharing European youth opportunities

Jedinstven pristup informacijama na unutarnjem tržištu EU - upoznajte se s Vašim pravima i mogućnostima!
Podnošenje prijava inspektoratu rada
Hrvatska u EU – vaše mogućnosti