Zahtjevi za prikupljanje ponuda za nabavu usluga strukovne izobrazbe