Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja

 
Hrvatski zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost. Zavod provodi mjere za poticanje zapošljavanja sukladno Uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja koje se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte koje Zavod priprema iz svojeg područja rada.

U nastojanju da se podigne razina transparentnosti, a sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) Zavod objavljuje popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja po godinama.

S obzirom da se radi o mjerama koje su započete tijekom određene godine i da ugovorne obveze traju u pravilu do godinu dana, a u nekim slučajevima i dulje, moguće je da su neke ugovorne obveze obustavljene, prekinute te da je izvršen povrat primljenih sredstava.
 
Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva za korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja prikazuje se prema programima kroz koje su mjere korištene, a to su: Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Mjere aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe romske nacionalne manjine.

Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva u 2017. godini 

► Poslodavci kojima su isplaćena sredstva do 31.XII.2017 godine za korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a

Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva u 2016. godini

► Poslodavci kojima su isplaćena sredstva do 31.XII.2016 godine za korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a


Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva u 2015. godini

► Poslodavci kojima su isplaćena sredstva do 31.XII.2015 godine za korištenje Mjera aktivne politike zapošljavanja u nadležnosti HZZ-a
► Izvješće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o dodijeljenim državnim potporama i potporama male vrijednosti za 2015. godinu


Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva u 2014. godini


Popis poslodavaca kojima su isplaćena sredstva u 2013. godini  

► Poslodavci kojima su isplaćena sredstva do 31.XII.2013. godine za korištenje Mjera iz programa Nacionalnog plana poticanja zapošljavanja
► Poslodavci kojima su isplaćena sredstva do 31.XII.2013. godine za korištenje Mjera iz Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2015.