Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade

 
 
Naziv projekta (operacije): Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za dugotrajno nezaposlene mlade
Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Europski socijalni fond
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje provedbe: od 5.11.2015. do 31.12.2018.
Ukupna vrijednost projekta (operacije): 111.285.651,60 HRK
EU udio u financiranju: 94.592.803,86 HRK
 
Kratki opis projekta (operacije):
Hrvatski nacionalni Plan implementacije Garancije za mlade koji predstavlja sveobuhvatan plan aktivnosti usmjerenih na mlade do 30 godina starosti fokus je stavio na brzu reakciju na nezaposlenost mladih. Međutim, kako gotovo polovina svih mladih nezaposlenih pripada kategoriji dugotrajne nezaposlenosti, javila se potreba za usmjeravanjem aktivnosti upravo prema ovoj specifičnoj ciljnoj skupini. Hrvatski zavod za zapošljavanje ovom je operacijom osigurao financiranje i pripremio niz aktivnosti, usluga i intervencija u okviru 5 vrsta mjera aktivne politike tržišta rada kojima će se poticati uključivanje dugotrajno nezaposlenih mladih osoba na tržište rada. Operacija je namijenjena osobama do 25 godina starosti koji se nalaze u evidenciji nezaposlenih dulje od 6 mjeseci te mladima od 25 do 29 godina koji su nezaposleni dulje od 12 mjeseci.
 
Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):
Opći je cilj operacije poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene dugotrajno nezaposlenim mladim osobama u dobi od 15 do 29 godina. Operacijom se planira obuhvatiti 3767 dugotrajno nezaposlenih mladih osoba te tako povećati zaposlenost i pospješiti njihovu integraciju  na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja, stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja.
 
Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: info@hzz.hr 
 
Poveznice na relevantne Internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
 
 Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje