Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)


Naziv projekta (operacije): Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM)
Naziv operativnog programa i fonda EU: Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Europski socijalni fond 2014. – 2020., Inicijativa za zapošljavanje mladih
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje
Razdoblje provedbe: od 5.11.2015. do 31.12.2018.
Ukupna vrijednost projekta (operacije): 757.656.000,00 HRK
EU udio u financiranju: 376.253.221,14 HRK iz Europskog socijalnog fonda i 315.005.151,60 HRK iz Inicijative za zapošljavanje mladih
 
Kratki opis projekta (operacije):
Operacija Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja za mlade (IZM) pokriva aktivnosti poticanja zapošljavanja kroz mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, obrazovanja za tržište rada, potpora za zapošljavanje, provedbe programa javnih radova, te potpore samozapošljavanju. Operacija je usmjerena na mlade nezaposlene osobe (15-29), koje su u registriranoj nezaposlenosti najviše do 4 mjeseca.
 
Cilj i očekivani rezultati projekta (operacije):
Opći cilj operacije je poduprijeti provedbu aktivne politike zapošljavanja usmjerene nezaposlenim mladim osobama u dobi od 15 do 29 godina. Očekivani rezultati su povećana zaposlenost i unaprijeđena integracija nezaposlenih mladih osoba (15-29) na tržište rada poticanjem daljnjeg obrazovanja i stjecanjem novih kompetencija i vještina, uključivanjem u javne radove i programe stručnog osposobljavanja, potporama za zapošljavanje te poticanjem samozapošljavanja.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: info@hzz.hr 
 
Poveznice na relevantne Internet stranice:
www.strukturnifondovi.hr
www.esf.hr
 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za zapošljavanje