Aktivno traženje posla – što treba imati na umu?

 
 
Aktivno traženje posla podrazumijeva vještine koje se koriste pri planiranju aktivnosti vezanih uz traženje i stvaranje profesionalnih prilika, tj. informiranje i kontinuirano praćenje natječaja za posao te unapređenje tehnika traženja posla.
 
Plan aktivnog traženja posla započinje odlukom da želimo raditi i da ćemo aktivno raditi na tome da postignemo svoj cilj – naći radno mjesto koje će odgovarati našim potrebama, znanjima i vještinama te potrebama poslodavca.

U izradi plana traženja posla može Vam pomoći Vaš savjetnik za zapošljavanje, a ukoliko Vam je potrebna dodatna pomoć u procjeni vlastitih znanja i vještina, dodatno obrazovanje ili prekvalifikacija, u kreiranju plana traženja posla može Vam pomoći i savjetnik za profesionalno usmjeravanje.
 
Informiranje i savjetovanje o karijeri svima je dostupno i u Centrima za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) koji djeluju u 11 gradova u Republici Hrvatskoj. U centrima se pružaju usluge i informacije vezane uz planiranje i razvoj karijere, uz mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja, stručni savjeti i podrška u sagledavanju mogućnosti i donošenju profesionalnih odluka.
 
Kako biste istražili mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u Republici Hrvatskoj i informirali se o stanju na tržištu rada možete koristiti i portal e-Usmjeravanje.
 
Portal e-Usmjeravanje sadrži informacije potrebne za odabir zanimanja, škole ili studija, informacije o slobodnim radnim mjestima, o vještinama koje su potrebne za traženje posla, kao i mnoge druge informacije koje će Vam pomoći da lakše upravljate svojom karijerom. Na portalu se nalaze i različiti upitnici samoprocjene interesa i vještina koje možete koristiti kako biste bolje upoznali sami sebe te identificirali područja razvoja i vještine koje je potrebno unaprijediti kako biste bili lakše pronašli posao koji Vam odgovara.

Razvoj i upoznavanje metoda i tehnika aktivnog traženja posla podrazumijeva:
Osim javljanja na oglase objavljene u dnevnom tisku ili na Internetu, poželjno je slati molbe i životopise poslodavcima za koje pretpostavljate da bi trenutno ili u bližoj budućnosti mogli imati potrebe za zaposlenicima vašega profila. Informacije i mogućnosti vezano uz to možete dobiti na službenim stranicama odabrane tvrtke, prateći natječaje koje tvrtka objavljuje kao i vijesti i novitete iz interesnog područja (nove tehnološke dosege, sklapanje ugovora s drugim tvrtkama radi proširenja poslovanja, uvođenje novih radnih procesa i sl.). Koristeći ove informacije ćete steći dojam je li i koliko je vjerojatno da će se unutar tvrtke ili sektora stvoriti potreba za novim zaposlenicima.
 
Preporučamo upoznati Vaše poznanike i prijatelje kako ste u procesu traženja novog zaposlenja jer na taj način stvarate mrežu kontakata koji će Vam pomoći u stvaranju poslovnih prilika. Također, korisno je biti u kontaktu s kolegama iz sektora i pratiti sektorska kretanja i novitete. Honorarni poslovi također su dobar put za stvaranje poslovnih kontakata i istovremeno stjecanje radnog iskustva, stoga ih nemojte olako odbaciti kao oblik ulaganja u budućnost.
 
Preduvjet za aktivno traženje posla je definirati i preispitati svoja znanja i vještine kao i prilike za njihovo unapređenje, te uskladiti vlastita očekivanja i planove s potrebama na tržištu rada. Osvijestite koja znanja, vještine i sposobnosti posjedujete, te identificirajte područja i znanja koja je potrebno unaprijediti kako biste lakše našli posao (računalne vještine, strani jezici, nove tehnologije u pojedinim zanimanjima i slično).
 
Ukoliko Vam je potrebna pomoć u procjeni vlastitih znanja i vještina ili kreiranju plana traženja posla, možete se obratiti savjetnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
 
Osnovne aktivnosti koje Vam pri tom mogu pomoći su profesionalno informiranje i savjetovanje.