Nezaposlenost i zapošljavanje u siječnju 2017./2016. godine

  
 
Registrirana nezaposlenost krajem siječnja 2017. godine
U Područnom uredu Krapina krajem siječnja 2017. godine evidentirane su 4.453 nezaposlene osobe, što ukazuje na smanjenje za 1,6% ili 73 osobe u odnosu na stanje krajem prethodnog mjeseca, te istodobno na smanjenje za 29,5% odnosno za 1.864 osobe u odnosu na kraj siječnja 2016. godine.
 
Mjesečne promjene u evidentiranoj nezaposlenosti tijekom siječnja 2017.
U siječnju 2017. godine novoprijavljeno je ukupno 567 nezaposlenih osoba što je za 17,1% MANJE nego u siječnju 2016. godine.
 
Od toga:
 Iz evidentirane nezaposlenosti u siječnju 2017. godine izašlo je ukupno 640 osoba (10,0% VIŠE nego u istom mjesecu 2016. godine). Zbog zapošljavanja evidenciju je napustila 301 osoba (47,0%), a 339 osoba (53,0%) brisano je iz ostalih razloga, npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, izlaska iz radne snage, odjave s evidencije i dr.
 
UKUPAN broj ZAPOSLENIH osoba iz evidencije nezaposlenih u siječnju 2017. godine za 15,0% je MANJI u odnosu na isti izvještajni mjesec 2016. godine.
 
Traženi radnici
Područnom uredu Krapina tijekom siječnja 2017. godine od strane poslodavaca PRIJAVLJENO je 440 potreba za radnicima što je za 12,4% MANJE nego u siječnju 2016. godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prema djelatnosti prijavljeno je u prerađivačkoj industriji (23,2%), građevinarstvu (19,8%), trgovini na veliko i malo; popravku motornih vozila i motocikala (14,1%), pružanju smještaja te pripremi i usluživanju hrane (13,2%), te obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi (po 8,4%).
 
Korisnici novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti
U siječnju 2017. godine evidentirana su 1.133 korisnika novčane naknade (25,4% nezaposlenih), što je za 20,6% MANJE nego u istom mjesecu 2016. godine.
 
Aktivna politika zapošljavanja
Tijekom mjeseca u programe aktivne politike zapošljavanja novouključeno je 11 osoba.
Novouključene osobe u siječnju 2017. godine obuhvaćene su mjerama Obrazovanje nezaposlenih (8 osoba) i Potpore za samozapošljavanje (3 osobe).
Na kraju siječnja 2017. godine evidentirano je 786 aktivnih korisnika mjera.