2017.


REBALANS PLANA NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU - PETA  IZMJENA   Objava: 10.12.2017.
PLAN NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU - ČETVRTA IZMJENA Objava: 17.11.2017.
PLAN NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU - TREĆA IZMJENA Objava: 10.11.2017.
PLAN NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU - DRUGA IZMJENA Objava: 14.09.2017.
PLAN NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU - PRVA IZMJENA Objava: 13.07.2017.
 PLAN NABAVE HRVATSKOGA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU Objava: 20.02.2017.