Godišnjak

IMPRESUM:

 

Izdavač HZZ, PU Šibenik, Matije Gupca 42a, 22000 Šibenik
ISSN ISSN 2584-7678
Uredništvo Aida Barišić, dipl. soc.pedagog
Nakladnik Luka Petrina, v.d. predstojnika
Telefon/Faks 022/201 111, 022/201 118
E-pošta hzz.sibenik@hzz.hr  
WEB http://www.hzz.hr/default.aspx?ID=42030
Godina objavljivanja publikacije na mrežu   2018., ožujak
Učestalost objavljivanja godišnje

2017., 2016., 2015., 2014., 2013., 2012., 2011.