Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih skupina i edukacija nezaposlenih osoba – Faza 2

Specifični cilj: 8.i.1. Povećanje zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta
Vrijednost operacije: 284.880.981,00 HRK
Trajanje operacije: Od 31.10.2018. do 30. 10. 2022.
Opći cilj operacije je povećanje zapošljivosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba, posebice dugotrajno nezaposlenih i osoba čije vještine ne odgovaraju potrebama tržišta rada.

Ciljane skupine su nezaposlene osobe bez obzira na radni staž i razinu obrazovanja, prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a.

Aktivnosti ovih operacija usmjerene su k poticanju poslodavaca na zapošljavanje pripadnika ciljane skupine odnosno nezaposlenih osoba prijavljenih na evidenciji Zavoda uključujući dugotrajno nezaposlene, nezaposlene s nižim stupnjem obrazovanja i starije nezaposlene osobe. Osiguravanjem financijskih potpora poslodavcima omogućava se zaposlenje uz redovita primanja za ugrožene skupine nezaposlenih osoba te se na taj način stvaraju preduvjeti za njihovu ekonomsku samostalnost. Potpore za zapošljavanje dodjeljuju se u obliku subvencije za plaće za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju na tržištu rada i zapošljavanje radnika s invaliditetom. Intenzitet potpore za zapošljavanje radnika u nepovoljnom položaju u obliku subvencija za plaće može iznositi do najviše 50 % godišnjeg troška bruto II plaće radnika, odnosno 75 % za osobe s invaliditetom. Visina potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo) iznosi 50% opravdanih troškova, odnosno do 75% za osobe s invaliditetom. Opravdani su troškovi bruto 2 plaće radnika, uvećani za troškove prijevoza za razdoblje od najviše 12 mjeseci nakon zapošljavanja. HZZ nezaposlene osobe također upućuje na obrazovne programe tj. programe osposobljavanja, prekvalifikacija i usavršavanja. O razini obrazovanja nezaposlene osobe ovisi u koju će od navedenih aktivnosti biti uključena. Uključivanju osoba u program institucionalnog obrazovanja prethodi provedba postupka javne nabave usluga institucionalnog obrazovanja i usluga liječničkih pregleda (koji su potrebni kao preduvjet za uključivanje u neki od odabranih obrazovnih programa). Osim institucionalnih programa obrazovanja ova operacija stavit će fokus i na osposobljavanje na radnom mjestu („on the job training“) kako bi nezaposlene osobe usavršile svoja znanja i vještine te počele produktivno raditi na novom radnom mjestu.

Kontakt e-mail za dodatne informacije o projektu: euprojekti@hzz.hr
Kontakt e-mail za dodatne informacije o mjerama APZ: hzz@hzz.hr
 
Više informacija o mjerama APZ: www.mjere.hr 
Više informacija o fondovima EU: www.strukturnifondovi.hr; www.esf.hr

 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda ili Europskog socijalnog fonda i Garancije za mlade.
Sadržaj dokumenta je isključiva odgovornost Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje.